SitemapSökOrdbokKontakt

Ordbok

Japanska Förklaring
Atari Ett drag kvar tills sten eller grupp blir fångade.
Dame Ingens poäng.
Fuseki Öppningsspel.
Geta Ett Tesuji drag för att fånga en skärande sten.
Gote När motståndaren får draget efter en sekvens.
Hoshi Stjärnpunkt
Joseki Ett "mönster" som professionella spelar har utvecklat genom tiderna vilket ska leda till liknande utgång för båda spelarna.
Ko Evighetsregel. Draget man lägger får inte repeterar positionen vid sitt förra drag.
Komi Extrapoärng till vit eftersom svart har en födel att börja.
Moku Poäng.
Miai Två likvärdiga drag.
Nigiri Sätt att bestämma vem som börjar.
Seki Gemensamt liv.
Semedori Capturing race, vem fångar den andra först.
Sente När man får draget efter en sekvens.
Tengen Mitten på brädet.
Tenuki Lägga på annat ställe mitt under sekvens
Tesjui Teknik
Yose Slutspel
Logga

© 2009 Mattias Aronsson   Valid XHTML 1.0 Transitional   Valid CSS!